Charkiewicz, Jarosław. „Kanonizacja nowomęczenników Okresu Niewoli Tureckiej W Kościele prawosławnym I Ich Znaczenie”. Elpis, no. 17 (listopad 6, 2015): 43–51. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/126.