Mironowicz, Antoni. „Bractwa Cerkiewne Na Terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego W XVI–XVIII Wieku”. Elpis, nr 14, listopad 2014, s. 307-68, doi:10.15290/elpis.2012.14.15.