Kuca, Z. „Fenomen świętości W Systemie poglądów Filozoficzno-Religijnych”. Elpis, nr 16, listopad 2014, s. 61-73, https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/8.