Moćko, Igor. „O Problemie Ewolucji Rosyjskiej Literacko-Krytycznej myśli O twórczości F.M. Dostojewskiego”. Elpis, nr 25, wrzesień 2023, s. 65-72, doi:10.15290/elpis.2023.25.06.