Karczewski, Pantelejmon. „«Anielskie Moce, spieszcie» – Stichery św. Romana Melodosa Na przedświęcie Narodzenia Chrystusa”. Elpis, nr 25, wrzesień 2023, s. 25-33, doi:10.15290/elpis.2023.25.02.