Naumiuk-Jakuc, Anna. „Przekształcenie Chrzcielnicy W świątynię Domową W Budynku Domu Parafialnego Parafii prawosławnej św. Apostoła I Ewangelisty Jana Teologa W Białymstoku”. Elpis, nr 24, październik 2022, s. 89-96, doi:10.15290/elpis.2022.24.13.