Straczyński, K. „Cerkiew Zwiastowania NMP W Supraślu I Jej Freski”. Elpis, nr 24, październik 2022, s. 75-79, doi:10.15290/elpis.2022.24.11.