Mironowicz, Antoni. „Katakumby Monasteru Supraskiego”. Elpis, nr 24, październik 2022, s. 41-49, doi:10.15290/elpis.2022.24.06.