Magruk, A. „Miejsce Świętego Ducha W prawosławnej Tradycji Liturgicznej”. Elpis, nr 24, październik 2022, s. 21-28, doi:10.15290/elpis.2022.24.03.