Makal, G., i W. Misijuk. „Zarys Problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika Polskiej Terminologii prawosławnej”. Elpis, nr 23, wrzesień 2021, s. 141-5, doi:10.15290/elpis.2021.23.17.