Dmitruk, R. „Pojęcie «nowej sakralności» W Muzyce Cerkiewnej”. Elpis, nr 23, wrzesień 2021, s. 137-40, doi:10.15290/elpis.2021.23.16.