Ławreszuk, M., i P. Makal. „Współczesne prawosławne Prawo kościelne – Problemy związane Z Systematyzacją I materiałami źródłowymi W języku Polskim”. Elpis, nr 23, wrzesień 2021, s. 127-35, doi:10.15290/elpis.2021.23.15.