Pawełczyk-Dura, K. „Rosyjska Cerkiew Prawosławna Po śmierci Patriarchy Tichona (Biełławina)”. Elpis, nr 23, wrzesień 2021, s. 97-103, doi:10.15290/elpis.2021.23.11.