Simakov, A. „Notatka Nikołaja Grinkiewicza «O szkole» I Teksty uzupełniające”. Elpis, nr 23, wrzesień 2021, s. 89-95, doi:10.15290/elpis.2021.23.10.