Bočkov, P. „„Rosyjska Stara Cerkiew Chrystusa Hierarchii Białokrynickiej” – Jurysdykcja «biskupa» Alimpiusza (Wierbickiego): Historia Powstania I Stan Obecny”. Elpis, nr 23, wrzesień 2021, s. 63-67, doi:10.15290/elpis.2021.23.07.