Rahimov, D. „Teologia W Podejmowaniu Decyzji zarządczych”. Elpis, nr 23, wrzesień 2021, s. 41-46, doi:10.15290/elpis.2021.23.04.