Петручик, В. „Teologiczno-Egzegetyczna Analiza Niedzielnych dogmatyków Wielkiej Wieczerni 1-Go Tonu”. Elpis, nr 23, wrzesień 2021, s. 29-39, doi:10.15290/elpis.2021.23.03.