Saszko, I. „Opowieści Pielgrzyma Jako Wprowadzenie W duchowość Hezychastyczną”. Elpis, nr 23, wrzesień 2021, s. 9-17, doi:10.15290/elpis.2021.23.01.