Aleksiejuk, A. „Podstawowe założenia Chrystocentryczno-Humanistycznego Modelu Wychowania W ujęciu prawosławnym”. Elpis, nr 22, listopad 2020, s. 107-12, doi:10.15290/elpis.2020.22.13.