Pomelov, V., L. Saharova, i V. Saharov. „Święty Tryfon Wiacki Jako Misjonarz I oświeciciel (1546-1612)”. Elpis, nr 22, listopad 2020, s. 41-44, doi:10.15290/elpis.2020.22.04.