Karczewski, Pantelejmon. „Zarys Historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP I św. Jana Teologa W Supraślu”. Elpis, nr 21, listopad 2019, s. 99-108, doi:10.15290/elpis.2019.21.13.