MagrukА. „Modlitwa Pańska I Jej Miejsce W życiu Liturgicznym prawosławia”. Elpis, nr 21, listopad 2019, s. 87-92, doi:10.15290/elpis.2019.21.11.