Wilkiel, Karol. „Historyczne Uwarunkowania Soboru Stu Rozdziałów”. Elpis, nr 21, listopad 2019, s. 27-33, doi:10.15290/elpis.2019.21.04.