Лебецкий, В. „Kościół I społeczeństwo: Miejsce I Znaczenie śpiewów prawosławnych We współczesnym społeczeństwie”. Elpis, nr 21, listopad 2019, s. 9-13, doi:10.15290/elpis.2019.21.01.