Karczewski, P. „Hymnografia Wieczerni święta Pięćdziesiątnicy”. Elpis, nr 20, grudzień 2018, s. 151-8, doi:10.15290/elpis.2018.20.16.