Karczewski, P. Hymnografia Wieczerni święta Pięćdziesiątnicy. Elpis, nr 20, Dec. 2018, s. 151-8, doi:10.15290/elpis.2018.20.16.