Pomelov, V., L. Saharova, i V. Saharov. „Działalność prawosławnych biskupów W Rozwoju Edukacji W mieście Chłynowie (1737- 1752)”. Elpis, nr 20, grudzień 2018, s. 111-7, doi:10.15290/elpis.2018.20.11.