Помелов, В., Л. Сахарова, i В. Сахаров. Działalność Prawosławnych Biskupów W Rozwoju Edukacji W Mieście Chłynowie (1737- 1752). Elpis, nr 20, Dec. 2018, s. 111-7, doi:10.15290/elpis.2018.20.11.