Mironowicz, M. Działalność Szkoły Brackiej W Mińsku Od II Połowy XVI Wieku Do XVIII Wieku. Elpis, nr 20, Dec. 2018, s. 79-84, doi:10.15290/elpis.2018.20.09.