Kuderski, K. „Pojęcie Serca Jako źródła cnót W Refleksji Filona Z Aleksandrii”. Elpis, nr 20, grudzień 2018, s. 65-69, doi:10.15290/elpis.2018.20.07.