Sawicki, D. Nauczanie Staroobrzędowców Pomorskich W Kwestiach Odnoszących Się Do śpiewu Cerkiewnego. Elpis, nr 19, Dec. 2017, s. 67-78, doi:10.15290/elpis.2017.19.09.