Pawełczyk-Dura, Kamila. „Spory O Patriarchat Symbolem zakończenia Epoki Synodalnej W Dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX Wieku”. Elpis, nr 19, grudzień 2017, s. 43-50, doi:10.15290/elpis.2017.19.06.