Pawełczyk-Dura, K. „Życie I działalność Cerkiewna Metropolity Siergieja (Stragorodzkiego) Do Publikacji Deklaracji (1927)”. Elpis, nr 18, grudzień 2016, s. 157-63, doi:10.15290/elpis.2016.18.22.