Ненартович, А. Śpiew Cerkiewny Jako Dyskurs Społeczny. Elpis, nr 18, Dec. 2016, s. 137-44, doi:10.15290/elpis.2016.18.19.