Pietrow, P. „Reguły św. Bazylego Wielkiego”. Elpis, nr 16, listopad 2014, s. 119-26, https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/16.