Aleksiejuk, Artur. „Próba Interpretacji pojęcia «misterium» W Odniesieniu Do Boskiej Liturgii I świątyni”. Elpis, nr 18, grudzień 2016, s. 93-99, doi:10.15290/elpis.2016.18.12.