Bendza, Marian. „Rodzina Ludzka W Aspekcie Paradygmatu Edenu. Analiza Skrypturystyczno-Patrystyczna”. Elpis, nr 18, grudzień 2016, s. 51-56, doi:10.15290/elpis.2016.18.06.