Doroszkiewicz, W. „Rola Chilindaru W Historii Atoskiego Monastycyzmu”. Elpis, nr 17, listopad 2015, s. 53-58, doi:10.15290/elpis.2015.17.07.