Charkiewicz, Jarosław. „Kanonizacja nowomęczenników Okresu Niewoli Tureckiej W Kościele prawosławnym I Ich Znaczenie”. Elpis, nr 17, listopad 2015, s. 43-51, doi:10.15290/elpis.2015.17.06.