Charkiewicz, Jarosław. „Święci władcy Jako Kategoria świętości W prawosławiu”. Elpis, nr 17, listopad 2015, s. 25-29, doi:10.15290/elpis.2015.17.03.