[1]
A. Mironowicz, „Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku”, Elpis, nr 14, s. 307–368, lis. 2014.