[1]
Z. Kuca, „Fenomen świętości w systemie poglądów filozoficzno-religijnych”, Elpis, nr 16, s. 61–73, lis. 2014.