[1]
J. Charkiewicz, „Typologia świętych w Kościele prawosławnym: próba systematyki”, Elpis, nr 11, s. 323–380, lis. 2014.