[1]
I. Moćko, „O problemie ewolucji rosyjskiej literacko-krytycznej myśli o twórczości F.M. Dostojewskiego”, Elpis, nr 25, s. 65–72, wrz. 2023.