[1]
P. Karczewski, „«Anielskie moce, spieszcie» – stichery św. Romana Melodosa na przedświęcie Narodzenia Chrystusa”, Elpis, nr 25, s. 25–33, wrz. 2023.