[1]
K. Straczyński, „Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu i jej freski”, Elpis, nr 24, s. 75–79, paź. 2022.