[1]
A. Mironowicz, „Katakumby monasteru supraskiego”, Elpis, nr 24, s. 41–49, paź. 2022.