[1]
R. Dmitruk, „Pojęcie «nowej sakralności» w muzyce cerkiewnej”, Elpis, nr 23, s. 137–140, wrz. 2021.