[1]
M. Ławreszuk i P. Makal, „Współczesne prawosławne prawo kościelne – problemy związane z systematyzacją i materiałami źródłowymi w języku polskim”, Elpis, nr 23, s. 127–135, wrz. 2021.