[1]
A. Simakov, „Notatka Nikołaja Grinkiewicza «O szkole» i teksty uzupełniające”, Elpis, nr 23, s. 89–95, wrz. 2021.