[1]
J. Pyczel, „Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1941-1943”, Elpis, nr 23, s. 69–75, wrz. 2021.